Onze werkzaamheden

Grondverzetspecialist in Midden-Nederland

  • Uitgraven van kelder en bouwkuipen in natte en droge ontgraving.
  • Turn-key projecten, vanaf de sloopwerkzaamheden tot aan de eindoplevering.
  • Saneringen van vervuilde grond en waterbodems.
  • Aanleg van bedrijfsterreinen en het bouwrijp maken hiervan.
  • Grondtransport met behulp van grote en kleine rupsdumpers, kiepers en vrachtwagens.
  • Sloopwerkzaamheden van wegfunderingen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen eventueel met een mobiele puinbreker.
  • Cultuurtechnische werkzaamheden zoals de aanleg en realisatie van recreatie- en natuurgebied.
  • Machineverhuur met gekwalificeerd personeel.
  • Aanleg van drainagesystemen en rioleringen.

Onze partners

W. Kool Grondverzet BV heeft een zeer nauwe samenwerking met Heibedrijf Kool, specialist in funderingstechnieken en damwanden. Gezamelijk voorzien zij u graag van u graag van een totaalpakket, neem contact op voor meer informatie!

Voor de verschillende baggerwerkzaamheden werkt W. Kool Grondverzet BV samen met Alpha bagger- en gronddepot BV een begrip in de regio waar het gaat om de verwerking en opslag van uw grond en bagger.

Aannemingsbedrijf Gebroeders Kool B.V. is een samenwerkingsverband van Heibedrijf M. Kool B.V. en W. Kool Grondverzet B.V. om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van opdrachtgevers om projecten, waarbij goede samenwerking tussen en sloper, grondwerker en heier vereist is, als één geheel uit te besteden. Onze opdrachtgevers halen hier niet alleen uitvoeringstechnisch maar ook financieel gezien voordeel uit. Meer informatie vind u via: www.aannemingsbedrijf-kool.nl