Dijkverzwaring De Hoef / De Waver

Grondverzet in De Hoef

Foto’s van de dijkverzwaring De Hoef/De Waver. De Dijk die loopt langs de Kromme Mijdrecht/Amstel voldoet niet meer overal aan de normen en daarom is besloten deze te verbeteren. Om de stabiliteit van de dijk te vergroten worden taludhellingen aangepast, steunbermen aangebracht en sloten verlegd.