Dijkverzwaring Wilnis - Veldzijde

Aanbrengen en verwerken grond

In nauwe samenwerking met GBT Wilnisse zuwe zorgen wij voor de toegang en verwerking van alle benodigde grond om deze dijk voor de komende generaties veilig te houden!