Project Muiderslot Muiden

I.s.m Heibedrijf Kool

Foto’s van het project Muiderslot. Een moeilijk bereikbare locatie waardoor alle materialen over het water moesten worden aangevoerd. Hiervoor hebben we eerst pontons gemaakt en aanlegplaatsen gerealiseerd. Na het archeologisch onderzoek zijn alle materialen afgevoerd en hebben we damwand en bestempeling geslagen. Vervolgens zijn de heipalen geslagen door Heibedrijf M. Kool BV.

Daarna is de bouwput afgegraven en is de grond naar een andere locatie gebracht en verwerkt. Op dit moment wordt hard gewerkt om het betonwerk aan te vullen waarna alle materialen weer over het water worden afgevoerd.